Krav från RF - Registerutdrag från Polisen

Från Riksidrottsförbundets hemsida:

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som bör gälla lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

SBF styrelse har därför beslutat att alla styrelsemedlemmar och instruktörer ska visa upp registerutdrag ur belastningsregistret för ordförande resp skolchef. Sedan är det varje klubbs ansvar att se över sina rutiner och besluta vilka funktionärer som berörs.

De som behöver hämta registerutdrag går till www.polisen.se och väljer ”Belastningsregistret”. Välj blanketten ”Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg (442.14)”. Fyll i och skicka sen den till Polisen med e-post eller vanligt brev.

OBS att det finns andra aktörer än Polisen som tillhandahåller denna tjänst mot betalning. Se till att du gör det via Polisens hemsida.