FSF Tävlingspris för Ballong

Nu måste vi ha förslag på mottagare av FSF's Tävlingspris för 2016.

Snarast till Hasse Åkerstedt: hasse.akerstedt@telia.com
Gärna med motivering.

Lista på föregående mottagare finns här: www.ballong.org/drupal/node/85

 

Regler för FSF Tävlingspris

Följande insatser som i väsentlig grad gagnat ballongsporten kan belönas:

  • Framstående sportprestation (tävling eller rekord) under det gångna året.

  • Framstående arbete för utveckling av ballongsporten under det gångna året.

  • En rad framstående sportprestationer och/eller framstående arbete för ballongsporten under en följd av år.

Pristagaren skall vara medlem i klubb ansluten till FSF och anmäld till SBF. Endast en pristagare kan utses varje år och kan vara en individ eller en grupp (klubb).
Anm: Med föregående år avses Montgolfierår d.v.s. tiden från 22 november till 21 november nästföljande år.

Nominering:
Förslag till pristagare kan lämnas av medlemmar i klubb ansluten till FSF och av SBF styrelse.
Förslag skall lämnas till SBF Tävlings- och rekordkommitté före 1 december året före utdelning och skall innehålla den nominerades namn, klubb och adress och skall åtföljas av motivering och meritförteckning.

SBF-TRU behandlar inkomna förslag och lämnar en rekommendation till SBF styrelse före 31 december.