Förklaringar till nya regler för ballongflygning

Nya regler för ballong

Som ni vet har vi fått nya regler för ballong vad gäller tillverkning, underhåll, certifikat och operation (flygning). Reglerna är samlade i en ”Balloon Rulebook” där regeln är markerad med blå rubrik, AMC (acceptabelt sätt att applicera regeln) är markerad med orange rubrik och GM (Guidens material är markerad med grön text. Denna finns att ladda ner som PDF på www.easa.europa.eu men också som bilaga här.

Operativa regler, Part-BOP, Balloon Air Operations

Uppdelat i regler för privatflygning – BOP.BAS

Och tilläggskrav för kommersiell flygning – BOP.ADD

Här hittar du information om vilken utrustning du måste ha, skyldigheter att kontrollera väder, last och allt annat som har med själva flygningen att göra.

Ballongcertifikat, Part-BFCL, Balloon Flight Crew License

Här hittar du information om utfärdande, förnyelse och utökning av flygcertifikat. Även info om ålderskrav, hur man loggar flygtid och vilka dokument man måste ha med sig

För alla (privat och kommersiella piloter) gäller att för att få flyga måste du ha giltigt certifikat och:

• Under senaste 24 månaders perioden flugit minst 6 timmar och då gjort minst 10 starter och landningar som PIC eller under supervision av en instruktör FI(B) (BFCL.160)
och
Under de senaste 48 månaderna gjort en träningsflygning med en instruktör FI(B). Detta krav behöver inte vara uppfyllt förrän efter den 48 månaders period som startar när du fick ditt nya certifikat.

Eller under de senaste 24 månaderna gjort en PC (proficiency check) med en examiner, FE(B)

• Om man gör PC får man bara flyga den storleksgruppen (eller mindre) man gör PC på.

För att få flyg kommersiellt i ett bolag som har tillstånd för det krävs dessutom att man före denna flygsäsongs början och:

• Varje 2 år genomför en repetitionsflygträning och –markträning som inkluderar nödutrustning. (BOP.ADD.315). Ingår i PC nedan.

• Genomföra en PC (proficiency check) med en examiner, FE(B), för att visa att man kan företagets normala, onormala och nödprocedurer i enlighet med företagets Operativa Manual. En PC är giltig i 24 månader. (BOP.ADD.315)

• De senaste 180 dagarna gjort minst 3 ballongflygningar som PIC
eller
Gjort en flygning som PIC under supervision med en instruktör FI(B) (BFCL.215(d)(1)

• De senaste 24 månaderna gjort en PC på den storlek (group) av ballong som man som störst ska flyga med en examiner eller genomgått en utbildning på en flygskola (BFCL.215(d)(2)

PC (proficiency check) och ”Skilltest” blanketten ska skickas in till Transportstyrelsen, adress står på blanketten.

Instruktörer och Examiners

Dessa hittar du i en godkänd flygskola (ska ha ett EASA ATO eller DTO-tillstånd). Det kan vara vilken skola som helst inom EASA-länderna (t.ex Sverige, Danmark, Norge, Tyskland etc).

Använder du dig av en utländsk flygskola ska instruktören/examinerns certifikat skickas med PC/examinations-blanketten till Transportstyrelsen.

SBF Flygskola har ännu inte fått sitt nya godkännande enligt de nya EASA-reglerna men det är på gång!

BilagaStorlek
balloon_rule_book.pdf5.22 MB