Årsmöte 2022

SBF årsmöte kommer att äga rum lördagen den 12 februari kl 15:30 via Microsoft Teams.

Genom att hålla mötet digitalt kan vi upprätthålla ett demokratiskt årsmöte där samtliga medlemmar ges möjlighet att delta trots pandemi och rådande restriktioner.

För att närvara på mötet skall anmälan ske via följande formulär. Även om flera deltagare kommer att ansluta via samma enhet ska anmälan ske individuellt då detta även ligger till grund för röstlängden. https://forms.gle/yUpjrCQcjsJ9tjyeA

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängligt på SBF's hemsida - Årsmöte 2022 | ballong.org - senast två veckor innan mötet.

En länk kommer att skickas ut till anmälda deltagare ett par dagar innan mötet. Vi vill ha din anmälan senast 6 februari. Väl mött