Bohusläningen uppmärksammade 300 år sedan första modellballongen