Läsanvisningar för teoriområden

Eftersom det gällande måldokumentet har en hel del år på nacken publicerar vi här läsanvisningar och tips för instudering av några olika ämnesområden på teoriproven. Varje anvisning kommer att ligga som en pdf-fil. Vi lägger ut dem efterhand som de blir klara. Vi tar tacksamt emot tips och synpunkter på materialet.

Teoriprov, del 1

  • Ballonglära och dokumentation  (berör även flyghandboken)
  • Aerostatik och flygegenskaper (berör även flyghandboken)
  • Instrumentlära
  • Bränslelära
  • Markägarrelationer

 

Teoriprov, del 2