Bli medlem!

SBF är en ideell organisation och vi är beroende av våra medlemmar. Som medlem stödjer du SBF:s arbete och får samtidigt tillgång till en rad tjänster.

Enskild medlem

Huvuddelen av SBF:s medlemmar är personer som på något sätt sysslar med ballongflyg. Piloter förstås, men även vanliga klubbmedlemmar, anställda i ballongföretag och andra intresserade.

Som medlem i SBF får du bl.a. tillgång till följande tjänster:

  • Du får tillgång till medlemssidorna på denna webbplats, med bl.a. diskussionsforum och sökbart medlemsregister.
  • Du får tillgång till flygskolans instruktörer för att både ta eget pilotcertifikat och kompetenskontroll (PC, proficiency check) om du inte flugit tillräckligt mycket för att förnya behörigheten.
  • Du kan sköta luftvärdigheten på din ballong genom SBF CAMO-organisationen till ett rabatterat pris.
  • Du kan ansluta dig själv till vår självriskfond för att reducera kostnaden vid eventuell miljöskada.
  • Du får tillgång till observatörs- och tävlingsutbildningar.
  • Du kan deltaga i SM och Svenska Cupen.

Du blir medlem i Svenska Ballongfederationen (SBF) genom att sätta in medlemsavgiften på

SBF:s bankgiro 5502-1109.

Medlemsavgiften för enskild medlem är 200 kr.

Vid inbetalning ange namn, adress, klubb, telefonnummer samt mejladress. Om du inte anger någon klubb blir du automatiskt medlem i Ballongklubben Svea.

Övrig medlem

Detta är ett stödmedlemsskap för företag och organisationer (ej fysisk person) som vill stödja SBF:s verksamhet. 

Medlemsavgiften för övrig medlem är 500kr.

Ballongklubbar

Ballongklubbar anslutna till  Svenska Flygsportförbundet blir automatiskt anslutna till SBF.  Det innebär att klubben för tillgång till vissa tjänster såsom CAMO och självriskfonden för de ballonger man äger. 

FSF är en mycket större organisation än SBF och det finns många anledningar att vara med, bland annat lokal samverkan mellan flygklubbar och möjlighet att söka bidrag för olika projekt. Klubbanslutning till FSF är även ett krav för att få representera klubben i tävlingssammanhang.

En klubb kan även vara övrig medlem i SBF (se ovan).