Avgifter 2020Svenska Ballongfederationens avgifter 2020

Medlemsavgift 2020
Enskild medlem - 200 kr
Övrig medlem - 500 kr

Självriskfonden 2020
Pilot - 200 kr
Aerostat - 500 kr

FAI-licens 2020
Medlem, 300 kr

CAMO
Årlig tillsyn och löpande granskning av luftvärdigheten
Avgiften faktureras årsvis i början av året för luftfartyg med avtal.
Medlem 1000 kr per aerostat, Icke medlem 4000 kr.

Ferkstad
Avgift för aerostat med verkstadsavtal
Avgiften faktureras årsvis i början av året för luftfartyg med avtal.
Medlem 1400 kr per aerostat, Icke medlem, 6000 kr.

Rekordavgift
Medlem 500 kr

Flygskolan
Inskrivningsavgift till SBF Flygskola
Elev - 1700 kr, inkl. 5 års medlemsskap

Examinationsavgift
Medlem 0 kr

PC (Proficiency Check)
Medlem, 0 kr Icke medlem, 1000 kr

Nationell observatörslicens
Medlem, 0 kr Icke medlem, 1000 kr

Bidrag SM /Svenska cupen
SM / Svenska Cupen, 3000 kr för genomförd tävling.