41.a SM 2018

Datum: 
2018-08-07 - 2018-08-11
Plats: 
Tvind utbildningscentrum Ulfborg, Danmark

Platsen ligger 3 km väster om Ulfborg på Jyllands västkust.
Mitt emellan Ringköbing och Holstebro, ca 100 km norr om Esbjerg.

Om Tvind: http://www.tvind.dk

Mer info kommer